nhucanhxd

ICX/USDT_GOOD TIME TO HOLD

Giá lên
BINANCE:ICXUSDT   ICON / TetherUS
Xu hướng: Giá lên
Tín Hiệu:
+ S-R: Giá chạm vùng hỗ trợ mạnh 0.17 - 0.20
+ Volume: Hội tụ
+ RSI: Đường RSI cắt dải dưới_30 từ dưới đi lên + xuất hiện tín hiệu phá đường trendline.
+ MACD: Hội tụ + đường MACD cắt đường tín hiệu đi lên.
+ CCI: Hội tụ + đường CCI cắt dải dưới_100 từ dưới đi lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.