hiepvph

ICXUSDT breakout ~0.28 target 0.344

Giá lên
BINANCE:ICXUSDT   ICON / TetherUS

Sau 3 tháng sideway , ICXUSDT đang cho thấy những dấu hiệu muốn breakout ngưỡng kháng cực ~ 0.28
Với 4 lần retest kháng cự.
Volume tăng kèm giá tăng -> lực cầu đang mạnh dần
Target ~ 0.344 ~ 30%
Mua và kiên nhẫn chờ!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.