Bebicon

Trendline dành cho ICX ( 21.09.2020)

Giá xuống
BINANCE:ICXUSDT   ICON / TetherUS
Khả năng theo kế hoạch của mình là đường đỏ hơn đường xanh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.