HOSE:IJC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
63 lượt xem
0
Tuy vừa trải qua sự điều chỉnh giá do chốt lời của một số dòng tiền nhưng lực tăng vẫn mạnh áp đảo nên giá sẽ tăng tiếp.