HOSE:IJC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Xin chào mọi người, mình là Đạt đây! dưới đây là phân tích của mình về CP này. xin nhắc lại cổ phiếu này mình phân tích hoàn toàn dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật.