Phamdong1969

INS/BTC trên đồ thị 4h đang cho những tín hiệu tích cực

Giá lên
BINANCE:INSBTC   None
INS rất có thể sẽ tạo đáy tại vùng này,
vùng kháng cự quyết định đây có phải đáy không nằm ờ 0.0000950