14 lượt xem
0
IOSTUSD - Mô hình khung D cốc tay cầm
khung H4 chưa có tín hiệu đảo chiều nên chưa phải điểm mua đẹp