khoahuynh

23-02-2021: cơ hội IOTA cho mọi người

Giá xuống
BINANCE:IOTAUSDT   IOTA / TetherUS
Sự điều chỉnh giảm của IOTA theo thị trường crypto chung đang tạo thêm cơ hội cho những người muốn sở hữu IOTA. Đây là một coin rất tiềm năng, mà sau khi đọc sơ qua mô tả và ứng dụng của nó, tôi tin rằng nếu được ứng dụng để hỗ trợ cho chuỗi cung ứng thì coin này là một coin cực kỳ tiềm năng. Chuỗi cung ứng là gì và nó quan trọng như thế nào thì các bạn có thể thấy rõ vào quãng thời gian đại dịch Covid-19 năm ngoái.

Tôi kỳ vọng giá sẽ giảm về SMA(200) và chờ đợi tín hiệu để có thể mua thêm IOTA làm của để dành.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.