phamngocloc

IOTAUSDT - 1D - BINANCE

BINANCE:IOTAUSDT   IOTA / TetherUS
Nhận đinh IOTAUSDT - 1D - BINANCE
Gía đã phá vùng hỗ trợ phía dưới. Để an toàn đợi giá phá đường trendline phía trên, kết hợp với Volume và các chỉ báo khác rồi mới vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.