nguyenvanphuc1984

IOTA - đã đi đúng sóng.

Giá lên
BINANCE:IOTAUSDT   IOTA / TetherUS
Múc ở thời điểm này ngay entry.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.