BINANCE:IOTAUSDT   IOTA / TetherUS
BUY SPOT : IOTA
Lô hàng internet of thing... cho ae quẹo lựa..k biết nến dài lúc nào thôi post sớm k lại quên.
soi nhiều quá nên thôi ghi mỗi TP, còn Entry ae cứ rải vốn ra vô 3 lần thì k có sợ lỗ dc...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.