NhatHoai

Phân tích Iota - Ngày 05/03

Giá lên
BINANCE:IOTAUSDT   IOTA / TetherUS
Iota IOTAUSDT binance H4
Kèo buy IOT mấy bữa nay chưa vào được

Giá đang chuẩn bị phá vỡ lên trên, anh em đặt lệnh sẵn chưa nào? Nhớ là phải đặt lệnh buy stop cách cạnh trên của range một chút nhé, để tránh các false break - phá vỡ giả lên phía trên.

Giữ lệnh chờ

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.