DatTong

IOTUSD, IOTA/ DOLLAR

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:IOTUSD   IOTA / Đô la Mỹ
- Mô hình tam giác !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Bình luận:
Moves stoploss to entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.