PhamNgocMinhThien

IOTA Trung Hạn 03/09/2019

Giá lên
PhamNgocMinhThien Cập nhật   
BITFINEX:IOTUSD   IOTA
* Phân tích ngắn:
- Mô hình Flag:

+ Break cạnh trên moon.

+ Break cạnh dưới chạy lệnh.

- IOTa sóng phân kỳ ẩn. Xu hướng tiếp tục sóng lên.

* Chiến thuật:

- Buy: DCA 0.7 về 0.67

- Sell:
+ TP1: 0.75
+ TP2: 0.8
+ TP3: 0.85-0.9

- Stoploss: 0.66

- Timeline: đến 08/09/2018

Đóng lệnh: dừng lỗ:
Kèo chạm điểm stoploss. Đóng kèo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.