GameonVentures

IOTX, H1, Buy

Giá lên
BINANCE:IOTXBTC   IoTeX / Bitcoin
Mua và đặt SL cho IOTX tại đường màu xanh, mục tiêu giá 80%

Bình luận: Giao dịch khởi động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Target đã đạt, chúc mừng nhận 55% lợi nhuận