44 lượt xem
0
IOTX/ BTC - Binance
Buy: 0.00000209 - 0.00000212
Sell: 0.00000234 - 0.00000238
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo

Bình luận