HOSE:ITA   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
Tính thanh khoản cao mẫu hình đồ thị đẹp kỳ vọng điểm mua đẹp. Tuy nhiên việc kinh doanh của công ty không được tốt, các chỉ số cơ bản chưa tốt P/E khá cao so với lợi nhuận. Chỉ lướt sóng lấy cảm giác cần hết sức cẩn trọng. Nếu giá thủng vùng dưới là down dài hạn nhé!