ChungKhoanVietMy

#ITA - CỔ PHIẾU TÂN TẠO CÓ THỂ TĂNG TIẾP

Giá lên
HOSE:ITA   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
#ITA - CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
---------------------
Theo quan điểm cá nhân của mình:
1/ Giá hiện tại vẫn nằm trong xu hướng tăng, kỳ vọng gần nhất có thể là 9500.
2/ Báo cáo cho thấy, tài sản khá lớn hơn 6k tỷ, còn nợ ngắn hạn chỉ tầm 2k tỷ. Khả năng tài chính tốt.
3/ Dong tiền lợi nhuận rất ổn, và tốt cho những năm rồi.
4/ Hệ số lợi nhuận ko cao, nhưng vẫn ổn.
📌 Khuyến nghị: Vùng chốt lời tốt là 8500 - 9500. Nếu mua được vùng 6000 thì quá là mai mắn. Giá phá vùng 3500 mới thật sự có vấn đề. Hiện tại mình thấy ổn.