vphuplus

IBD LV3 JEC (J) 3/22/2007 trang 86

NYSE:J   Jacobs Solutions Inc.
Nền 1
Chọn MA50 giữ trend do sóng tăng trước MA50 làm việc rất tốt.

Giá tăng >25% nên điểm chặn sẽ là 18% cho 1/2 vị thế đầu
Và bán phần còn lại theo MA50d

prnt.sc/MaaYw4W1O15l