VanDaria

JPYUSD Biến động lỏng, kháng cự mạnh quản trị rr bằng r/l

FX_IDC:JPYUSD   Yên / Đô la Mỹ
Vùng 0.988 trở thành vùng kháng cự mạnh. cần tích lũy để vượt, xu hướng tăng với biên độ lỏng dự đoán cần nhịp test lại vùng kháng cự 0.988. Trade 2 chiều quản trị rủi ro bằng r/l hoặc chờ đợi để kê 1 chiều short. Khuyến nghị:
- Buy 0.958-0.96 stoploss: 0.944
target: 0.988
Ty le r/l: 2:1
- Sell: 0.988 stoploss: 1.02
target: 0.944
Ty le r/L: 2:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.