HOSE:JVC   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
JVC là công ty chuyên về thiết bị y tế
Về mặt phân tích cơ bản:
- Lợi nhuận tài chính, và lợi nhuận sau thế vẫn âm
- Nhưng nếu dài hạn thì có thể hưởng lợi do dịch
bệnh chưa kết thúc, nhất là xuất hiện chủng omicron
Về kĩ thuật:
-Xu hướng giá vẫn trên ichimoku cloud , nâng đỡ
- MFI cho thấy dòng tiền đang quay lại mã cổ phiếu JVC , có thể là tìm kiếm cơ hội lướt sóng
- Giá đi ngang tích lũy, điểm mua có thể vào 8500-9500
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định tự chịu trách nhiệm về số tiền của mình