ChungKhoanVietMy

Cổ phiếu #JVC - Khả năng tăng 300% thời gian tới

Giá lên
HOSE:JVC   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
Cổ phiếu #JVC - Khả năng tăng 300% thời gian tới
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
---------------
- Tình hình tài chính xem cơ bản là tạm ổn với tài sản/ nợ và vốn.
- Biểu đồ cơ bản nằm trong một kênh xu hướng tăng, dài hạn đang có đấu hiệu tăng trở lại.
- Kỳ vọng giá phá vùng 6.500 để có thể tạo một cú hích về tăng trưởng.

📌 Điểm lưu ý:
- Vùng dừng lỗ an toàn 4.000
- Vùng chốt lời an toàn: 6.500
- Vùng chốt lời mình kỳ vọng: 22.000