ChungKhoanVietMy

Cổ phiếu #JVC - Khả năng tăng 300% thời gian tới

Giá lên
HOSE:JVC   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
Cổ phiếu #JVC - Khả năng tăng 300% thời gian tới
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
---------------
- Tình hình tài chính xem cơ bản là tạm ổn với tài sản/ nợ và vốn.
- Biểu đồ cơ bản nằm trong một kênh xu hướng tăng, dài hạn đang có đấu hiệu tăng trở lại.
- Kỳ vọng giá phá vùng 6.500 để có thể tạo một cú hích về tăng trưởng.

📌 Điểm lưu ý:
- Vùng dừng lỗ an toàn 4.000
- Vùng chốt lời an toàn: 6.500
- Vùng chốt lời mình kỳ vọng: 22.000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.