HoangMinhchannel

JVC phá vỡ mô hình 5 sóng giảm

Giá lên
HOSE:JVC   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
JVC đang có tín hiệu đảo chiều tương đối rõ ràng trong ngắn và trung hạn khi giá đã kết thúc mô hình 5 sóng giảm trước đó và đã breakout khỏi vùng đỉnh của sóng 4 vào ngày 18 tháng 8.

Trong thời gian qua, JVC tích luỹ bên trên khu vực này và lượng mua vào tương đối nhiều, hiện tại đang có tín hiệu vào lệnh tại mức giá này.

Vùng Target dự kiến là 5.8 - 6.6.

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/
👉 Blog: fastview.vn/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.