HoangMinhchannel

JVC phá vỡ mô hình 5 sóng giảm

Giá lên
HOSE:JVC   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
JVC đang có tín hiệu đảo chiều tương đối rõ ràng trong ngắn và trung hạn khi giá đã kết thúc mô hình 5 sóng giảm trước đó và đã breakout khỏi vùng đỉnh của sóng 4 vào ngày 18 tháng 8.

Trong thời gian qua, JVC tích luỹ bên trên khu vực này và lượng mua vào tương đối nhiều, hiện tại đang có tín hiệu vào lệnh tại mức giá này.

Vùng Target dự kiến là 5.8 - 6.6.
Hoàng Minh
Tham gia nhóm Trading: 0911.86.79.87
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex

Bình luận