ChungKhoanVietMy

#KCB - Kỳ vọng tăng mạnh trong tương lai

Giá lên
HOSE:KBC   TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN
#KCB - Kỳ vọng tăng mạnh trong tương lai
----------
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc là một công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Công ty đầu tư phát triển, xây dựng và vận hành các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, cũng như các công trình thương mại, công nghiệp và nhà ở, gồm cả nhà kho. Công ty cũng tham gia cung cấp nước và điện và các dịch vụ liên quan cho các khu công nghiệp, bao gồm cả xử lý nước thải, cùng với các dịch vụ cơ khí, kiến trúc, trang trí nội thất và bảo trì bất động sản. Các hoạt động khác bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ du lịch, khách sạn và nhà hàng.

Báo cáo tài chính tạm ổn về tài sản/ nợ/ và vốn...
Về biểu đồ giá một xu hướng tăng khá rỏ trong ngắn và dài hạn, hiện tại đang điều chỉnh và đã có dấu hiện tăng.

Có thể mua và chốt lỗ 15% dưới vùng giá 35000, hoặc có thể an toàn hơn là 31000.

Kỳ vọng gần nhất là 46000, nhưng khả năng bức phá là khá cao.