Dudoanthitruong

Dự đoán giá Coffee (KC1) 18-21/06/24.

Giá lên
ICEUS_DLY:KC1!   Coffee C Futures
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Dự đoán giá Coffee (KC1) 18-21/06/24. Mua tại 224. SL: 215. TP: 235.

⭐️Khuyến cáo: Chiến thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.