bactest_178

18.05.21 - Cà Phê Arabica Tháng 7/21 - KCEN21

ICEUS:KCN2021   COFFEE C® FUTURES
5 lượt xem
0
* Phiên ngày 17/ 05 , hợp đồng KCEN21 đóng cửa tại 145.75, tăng 0.52% so với phiên trước đó.
* Biểu đồ Ngày: Giá đã phá đỉnh cũ cao nhất của năm 2019 là 153.65. Hiện tại chúng tôi kỳ vọng giá đang tiếp tục xu hướng điều chỉnh. Khu vực giá có thể tìm hỗ trợ trong ngắn hạn là 140.00 - 143.25.
* Biểu đồ H4: Giá đi ngang trong cả phiên. Các nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường ở thời điểm này.