Elio_Le_111199

KDC tiếp tục nắm giữ chờ đợi tái chinh phục đỉnh cũ

Giá lên
HOSE:KDC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
#KDC là cp hấp dẫn nhất trong nhóm cp nãy giờ Admin phân tích. Đây là bài học quý giá cho anh em traders mới vào Stock Market. KDC có thể mất 784 ngày để giảm giá từ đỉnh 44,400, ngày 5/2/2018, để về đáy ở 14,100, ngày 30/3/2020 (tức là mất hơn 2 năm). Nhưng chỉ cần 126 ngày để tăng lại từ đáy, lên vùng giá gần đỉnh ở mốc 36,500 này, tức là tăng 141%. Ai vô được giá 15,100 câm 3 tháng ở thể lời gấp rưỡi. Nhưng phần lớn NĐT không thể gồng lỗ 2 năm, cũng như thường ít NĐT nào có thể giữ cp 3 tháng trời.
***
Khuyến nghị: Chắc chắn phải có Tay to Big Boy mua đẩy lên thì mới có vụ đi nhanh như thế này, tiếp tục nắm giữ theo đội lớn cho đến khi có tín hiệu chốt lời từ họ

_____________________
#TradersConfessions
#TamSuNgheTraders

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: https://t.me/ElioLe2222
⭐️⭐️⭐️ 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗭𝗮𝗹𝗼 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗹𝘂𝗮̣̂𝗻: https://zalo.me/g/wlcqio692
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.