Elio_Le_111199

KDC tiếp tục nắm giữ chờ đợi tái chinh phục đỉnh cũ

Giá lên
HOSE:KDC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
#KDC là cp hấp dẫn nhất trong nhóm cp nãy giờ Admin phân tích. Đây là bài học quý giá cho anh em traders mới vào Stock Market. KDC có thể mất 784 ngày để giảm giá từ đỉnh 44,400, ngày 5/2/2018, để về đáy ở 14,100, ngày 30/3/2020 (tức là mất hơn 2 năm). Nhưng chỉ cần 126 ngày để tăng lại từ đáy, lên vùng giá gần đỉnh ở mốc 36,500 này, tức là tăng 141%. Ai vô được giá 15,100 câm 3 tháng ở thể lời gấp rưỡi. Nhưng phần lớn NĐT không thể gồng lỗ 2 năm, cũng như thường ít NĐT nào có thể giữ cp 3 tháng trời.
***
Khuyến nghị: Chắc chắn phải có Tay to Big Boy mua đẩy lên thì mới có vụ đi nhanh như thế này, tiếp tục nắm giữ theo đội lớn cho đến khi có tín hiệu chốt lời từ họ

_____________________
#TradersConfessions
#TamSuNgheTraders
_______________________
🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:
𝐂𝐨̀𝐧 đ𝐨̛̣𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐤0 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚

⭐⭐⭐ 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐙𝐀𝐋𝐎: https://bit.ly/2OFy7R7