HOSE:KDH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
- Sau khi liên tục lập đỉnh, cổ phiế KDH đã bắt đầu vào chu kỳ điều chỉnh do tâm lý chốt lời và ảnh hưởng bởi chỉ số vnindex giảm.

- Hiện tại, KDH đang hướng về vùng giá cân bằng là 25.3 - 26.3. Ở vùng giá này sẽ có lực vào bắt đáy cực mạnh và sẽ đẩy giá cổ phiểu tăng mạnh mẽ.

- Những NĐT nào đã lỡ đu đỉnh cp này thì có 2 phương án để lựa chọn: 1. Nêu không dùng margin thì có thể nắm giữ cổ phiếu, 2. Những NĐT nào đã lỡ dùng full margin và bị đu dỉnh có thể giảm bớt tỷ trọng vay.

- Xu hướng chính của cổ phiếu KDH vẫn là xu hướng tăng sau khi phá đỉnh.

Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.