KaoAnh9x

KEEPUSDT - LÊN

Giá lên
BINANCE:KEEPUSDT   KEEP / TetherUS
Người làm việc chủ động làm phần nhiều, không phải người ta dại, mà vì người ta ý thức được hai chữ trách nhiệm.
Người khi cãi nhau luôn chủ động xin lỗi trước, không phải vì người ta sai, mà do hiểu được thứ gì mới đáng để trân trọng….!