GameonVentures

KEY, H1, Buy, 50%

Giá lên
BINANCE:KEYBTC   None
Xu hướng tăng được xác nhận với Key, mục tiêu giá sóng đạt 50%
Đặt SL dưới đường ngang màu xám
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Mục tiêu giá: Đạt
Chúc mừng bạn lợi nhuận 60%