kipxonghip102

Đồ thị KMD/BTC ngày 17.4.2019

BINANCE:KMDBTC   Komodo / Bitcoin
Đồ thị khung W cho thấy xu hướng điểu chỉnh mạnh
Đợi sóng 3 lớn
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.