tongbang0

KNC và mô hình chén thánh

BINANCE:KNCBTC   Kyber Network / Bitcoin
KNC đang trên đà vào mô hình chén thánh theo nến ngày. Khả năng cao sẽ bật mạnh

Bình luận