BINANCE:KNCBTC   Kyber Network / Bitcoin
chờ đợi 1 taget 9% và sl 4% có vẻ nên cân nhắc.
tuy nhiên để chắc chắn hơn ta nên xét cây nến h4 tiếp theo và tìm điểm mua vào phù hợp với những khung giờ nhỏ hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.