BINANCE:KNCUSD   Kyber Network / US Dollar (calculated by TradingView)
Đồ thị KNCUSDT chart D đã nằm trên vùng đảo trend từ down sang up, giá được giữ rất tốt.
Đạt Target 1 cho mức lợi nhuận 66%, đa số các altcoin đều trong xu hướng chỉnh sóng, khi btc pump ngược trở lại là cơ hội để altcoin tiếp tục tăng
Việc BTC đạt Target 58-62 ứng với KNC đạt Target 1, trường hợp BTC gãy từ đây thì Target 2 khó đat và cần thời gian tái thiết lại
Đồ thị sẽ được update liên tục theo biến thị trường.