HOSE:KSB   CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
KSB trong ngắn hạn đang có nhiều yếu tố để mua vào khi giá đã breakout khỏi vùng Neckline của mô hình 2 đáy (29.35). Sau khi vượt khỏi vùng này, giá đã nhiều lần Test lại đây và đã tiếp tục có lực bật lên.

Dự kiến trong ngắn hạn, KSB sẽ tiếp tục tăng đến vùng mục tiêu 32.5.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.