HOSE:LCG   CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
83 lượt xem
0
Sau khi phá qua vùng sideway bằng một cặp nến Engulfing , hôm nay LCG lại tiếp tục xuất hiện một cặp nến Engulfing thể hiện một lực mua cực kì mạnh với target lên 25 điểm