HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
Chỉ số tăng đột ngột ở quý 3/2021
Số liệu mình chưa kiểm chứng nha
Kinh doanh bên mảng bất động sản
EPS , p/e lợi nhuận tăng gấp 6 ở quý 3
Giá đang ở đỉnh, nếu ai thích mạo hiểm
thì có thể lướt sóng ở vùng giá
13k-14k
Tuyên bố trách nhiệm: không phải lời khuyên đầu tư
tự chịu trách nhiệm về tài sản và quyết định của mình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.