Cowboyyy

Đầu tư gì tháng 9 này - LDG

Giá lên
HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
Mục tiêu lợi nhuận là 30%
Giao dịch được đóng thủ công: Chốt lời 18% thoát khỏi thị trường
Chờ thời điểm tốt