PhanDinhThai

LEND/BTC - Kết thúc chu kỳ giảm?

BINANCE:LENDBTC   None
BINANCE:LENDBTC
Đồ thị D1.

Theo như cách dán nhãn các sóng trên đồ thị trên, có vẻ như LEND đang nằm trong giai đoạn cuối của sóng ABC correction(tím).

Đúng như đặc điểm của hầu hết alt coin, thời gian tăng giá rất nhanh và theo sau đó là một khoảng thời gian lớn hơn rất nhiều cho sóng điều chỉnh. LEND đã dành ra 26 ngày cho chu kì tăng giá của mình (12345 - trắng) và đến nay đã có 52 ngày trong chu kỳ điều chỉnh giá.

Đường giá đã đi quá vùng 0.618Fib và hướng tới vùng 0.786 nhưng có vẻ như phe mua đã bắt đầu chống trả bằng 1 bóng nến rất dài ở ngày 28/02.
Chi tiết đường giá cộng với việc sóng C (tím) ta có thể đếm được đủ 5 sóng đẩy 12345 (vàng) cho thấy rằng LEND đã đủ điều kiện để bước sang chu kỳ tăng giá mới.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là giá sẽ không còn giảm nữa. Giá vẫn hoàn toàn có thể bị đẩy về vùng 0.786Fib(687 satoshi) và khi đó thì cách đếm sóng trên vẫn được coi là đúng.

Không ai biết được chính xác chắc chắn giá sẽ đi đâu về đâu, nhưng đối với quan điểm của tôi, đây đã là thời điểm tốt để bắt đầu mua vào cho LEND.

Nếu bạn chưa biết, hãy luôn nhớ rằng đừng bao giờ dùng tất cả số tiền của bạn để mua ở một thời điểm giá duy nhất. Hãy chia nhỏ ra cho nhiều mức khác nhau. Đối với LEND, hãy mua vào cho vùng giá từ bây giờ cho đến 687satoshi.

Happy trading.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.