manhcuongcn

LEND/BTC - H4 - Đợi vùng mua tiềm năng thứ 2

BINANCE:LENDBTC   None
Khu vực màu đỏ là những gì đã diễn ra, màu xanh là những gì đang diễn ra, liệu vùng giá 219 - 223 (2) có phải là vùng mua tiềm năng ? hãy cùng theo rõi, cắt lỗ không quá 5% khi sai (205 - 210) chỗ lời quanh vùng 1.618 Fibo
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: thời điểm này mà ăn được 10 % trong 3 ngày cũng OK đấy chứ