manhcuongcn

LEND/BTC - H4 - Đợi vùng mua tiềm năng thứ 2

manhcuongcn Cập nhật   
BINANCE:LENDBTC   None
Khu vực màu đỏ là những gì đã diễn ra, màu xanh là những gì đang diễn ra, liệu vùng giá 219 - 223 (2) có phải là vùng mua tiềm năng ? hãy cùng theo rõi, cắt lỗ không quá 5% khi sai (205 - 210) chỗ lời quanh vùng 1.618 Fibo
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
thời điểm này mà ăn được 10 % trong 3 ngày cũng OK đấy chứ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.