BestSC

Mỗi lần giảm xuống là một cơ hội tốt

HOSE:LHG   CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
Vị trí tôi muốn nói đến là 26.100
Tôi đã có nhiều lợi nhuận từ việc mua vào và khu vực hỗ trợ cũng như đường xu hướng kéo dài vẫn hoạt động tốt
EMA50 là chỉ báo bổ trợ cho sự vững chắc tại 26.100
CSG không phải một kênh tư vấn tín hiệu, khuyến nghị đầu tư - giao dịch hay huy động vốn trái phép.
Mọi địa chỉ không phải dưới đây đều là kênh Chuyên Sâu Gold giả mạo.

Website: https://chuyensaugold.com
Group: http://www.facebook.com/groups/chuyensaugold