nguyenminhtrieu245

LINA với góc nhìn hold ngắn hạn !

BINANCE:LINAUSDT   LINA / TetherUS
Kế hoạch hold như hình !

Nếu đi sai nhận định thì Cắt lỗ !

Mọi người tham khảo - và nếu có theo kế hoạch chú ý quản lí vốn và tự chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân !

Good luck !Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.