27 lượt xem
0
Lina xem xét mua tại vùng 23x cắt lỗ 5-7%
Kì vọng 31x
Quan sát volum và hành vi giá tại vùng 31x chờ phản ứng