dinhchien

LINAUSDT - Giảm theo Dow & sóng 123

Giá xuống
BINANCE:LINAUSDT   LINA / TetherUS
1- Xu hướng chính (sóng Impulse): chỉ báo High/Low Pivot (chỉ báo Dow): Left = 40, Right = 40.
- Đỉnh sau cao - Đáy sau cao: Xu hướng tăng.
- Đỉnh sau thấp - Đáy sau thấp: Xu hướng giảm.
>>> Hiện sóng lớn cho xu hướng giảm.
drive.google.com/dri...FgQy-6fXIDiCzK7u9Wrs
2- Sóng nhỏ (sóng 1-2-3): Khi đã hình thành sóng lớn, sóng nhỏ đạt hình 1-2-3 thì vào lệnh.
Ví dụ các lệnh trước:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.