Choabk

LINAUSDT Chờ xem

BINANCE:LINAUSDT   LINA / TetherUS
Hy vọng pum, giá đang đi ngang và BTC cũng đi ngang, chỉ cần 3-4 cây nến ngày pum thôi là đẹp rùi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.