atm_analytics

Phân tích LINA - Mảnh đất màu mỡ chờ ngày khai phá

HTX:LINAUSDT   Linear Finance / Tether USD
Trên khung D1, từ khi list Binance vào giữa tháng 3, LINA đã tăng trưởng đạt ATH ở vùng giá $0.35. Hiện tại LINA đang nằm trong kênh giá giảm và đang đối diện với áp lực bán sau khi test không thành công vùng fibo 0.236 hợp lưu với trendline.

marginatm.com/phan-t...ch-lina-thang-5-2021

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.