Heliosvn

LINKBTC - Hold hay chỉ ăn ngắn ?

Giá lên
BINANCE:LINKBTC   ChainLink / Bitcoin
Chainlink vẫn đang nằm trong tam giác của downtrend. Tuy nhiên đã có 1 số dấu hiệu tốt cho việc phá trendline này và hình thành sóng tăng.
+Vùng mua: 3800 đến 4200 (An toàn thì canh giá break trenline)
+Chốt lời: Target 1: 6000
+Dừng lỗ stoploss: 3300

***Các phân tích trên được sử dụng để tham khảo. Mọi quyết định mua hoặc bán phụ thuộc chính vào cách chơi và chiến lược của các bạn ***
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.