ck_tudien_info

LINKUSDT bước vào pha chạy

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
LINKUSDT break qua được 27$ thì rất có khả năng vào nhịp chạy