MUNC

Link đợi vùng dưới cho 1 nhịp hold trung hạn

BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
mình vẫn đợi ở vùng dưới, ăn đến 4x đề phòng cho đoạn hoán đổi sóng thêm thành Flat nếu không vượt được 53