tantuong1803

LINK xuất hiện 2 đỉnh. sẽ giảm để điều tiết.

Giá xuống
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
LINK sau khi tăng mạnh đã chạm kháng cự và 2 lần không phá được hình thành 2 đỉnh,,
Vào ngay lệnh Sell 21.9
SL : 22.15
TP : 20.45
Tỷ lệ RR 1/4.3
Đóng lệnh: dừng lỗ